Komise pro umění ve veřejném prostoru

Rada hlavního města Prahy (RHMP) pro potřeby programu UMĚNÍ PRO MĚSTO jmenovala v lednu 2019 odbornou komisi pro umění ve veřejném prostoru. Do komise byli nominováni odborníci, kteří dohlížejí na transparentnost procesu a kvalitu výběru nových uměleckých děl do veřejného prostoru a doporučují Radě HMP uvolnit finanční prostředky schváleným projektům.

Komisi lze žádat o:

  • konzultaci záměru,
  • finanční prostředky na soutěž o návrh na výtvarné dílo,
  • finanční prostředky na realizaci výtvarného díla.

Členové odborné komise pro období 2019/2022:

Předseda komise: Ing. arch. Jan Kasl
Tajemnice programu: Bc. Anna Gümplová
Členové nezávislí: Mgr. Rostislav Koryčánek, MgA. Pavel Karous, Ph.D., Mgr. Marcela Straková, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Členové závislí: Barbora Hrůzová, JUDr. Jiří Pospíšil 
Stálá hostka: Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.
Pracovní skupina: Ing. arch. Jakub Hendrych (IPR), Mgr. Kateřina Opatrná (KUC), Ing. Jana Smolková (GHMP)

Termíny zasedání komise v roce 2021:

Zasedání komise probíhá na adrese Magistrátu hl. města Prahy – Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01 od 15:30 do 18:30. 

4. února 2022  - konzultace záměrů před komisí
31. března 2022 - konzultace záměrů před komisí
28. dubna 2022 -  zasedání k žádostem o finanční prostředky na realizaci uměleckého díla do veřejného prostoru
26. května 2022 - konzultace záměrů před komisí
29. září 2022 -  zasedání k žádostem o finanční prostředky na realizaci uměleckého díla do veřejného prostoru
27. října 2022 - konzultace záměrů před komisí
24. listopadu 2022 - konzultace záměrů před komisí

Archiv zápisů ze zasedání Komise pro umění ve veřejném prostoru – pdf ke stažení