Komise pro umění ve veřejném prostoru

Rada hlavního města Prahy (RHMP) pro potřeby programu UMĚNÍ PRO MĚSTO jmenovala v lednu 2019 odbornou komisi pro umění ve veřejném prostoru. Do komise byli nominováni odborníci, kteří dohlížejí na transparentnost procesu a kvalitu výběru nových uměleckých děl do veřejného prostoru a doporučují Radě HMP uvolnit finanční prostředky schváleným projektům.

Komisi lze žádat o:

  • konzultaci záměru,
  • finanční prostředky na soutěž o návrh na výtvarné dílo,
  • finanční prostředky na realizaci výtvarného díla.

Členové odborné komise pro období 2019/2022:

Předseda komise: Ing. arch. Jan Kasl
Tajemnice programu: Mgr. Kateřina Opatrná
Členové a členky: Doc.Ing. arch. Jakub Cigler, Mgr. et Mgr. Helena Doudová, Dr. des., Ing. arch. Jakub Henrych, Ing. arch. Tereza Kabelková, prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., prof. Akad. arch. Jindřich Smetana, MgA. Anna Švarc, Mgr.A. Veronika Zapletalová
Stálá hostka: Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

Termíny zasedání komise v roce 2024: 

25. dubna 2024 - zasedací místnost Odboru KUC, Palác Adria, Jungmannova 36, Nové Město, Praha 1.

Komise se většinou schází poslední čtvrtek v měsíci.

Archiv zápisů ze zasedání Komise pro umění ve veřejném prostoru – pdf ke stažení