Financování programu UMĚNÍ PRO MĚSTO

Realizace trvalých uměleckých děl ve veřejném prostoru

V roce 2017 byly vyčleněny prostředky v rámci Rezervy na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru, vytvořené v kap. 6 rozpočtu hlavního města Prahy. Jednalo se o částku 135 126 tis. Kč. Správcem Rezervy je ustanoven Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (KUC MHMP). V roce 2019 pak byly učiněny první kroky k realizaci programu ve dvouletém zkušebním období a sepsán byl závazný text Metodika podpory současného umění a proces pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru. 

Umělecké dílo z programu UMĚNÍ PRO MĚSTO musí zůstat ve vlastnictví hlavního města Prahy. Finanční prostředky na realizaci trvalého uměleckého díla ve veřejném prostoru může tedy získat pouze městský investor, městská instituce či městský úřad.

UM 2020

V rámci dalších koncepčních kroků pro současné vizuální umění v Praze byla Radou HMP v lednu 2020 schválená podpora dočasných uměleckých intervencí a projektů, které pořádá Galerie hlavního města Prahy, městský kurátor umění ve veřejném prostoru. Ta na tento rok připravuje celou řadu akcí, výstav, výzev pro umělce, dočasných instalací i performancí. Samozřejmá je i spolupráce s dalšími pražskými organizacemi a kulturními centry, jako jsou například Dopravní podnik, Pražská tržnice, Pražské náplavky a městské části. Více informací o prvním ročníku UM 2020 naleznete zde.

Katalog soupisu veřejné plastiky

Z programu UMĚNÍ PRO MĚSTO je rovněž financován vznik databáze soupisu veřejné plastiky na území hlavního města Prahy. Tento soupis začal vznikat již v roce 2017 jako jeden z výstupů programu R1 ke Strategii HMP.