FAQ (často kladené dotazy)

Termíny pro podání žádosti?

Aby byl projekt představen na jednání Komise pro umění ve veřejném prostoru následující měsíc, je potřeba dodat žádost vždy do 15. dne v měsíci, tak aby žádost mohla být zkonzultována s pracovní skupinou a aby měla komise následně čas projekt před samotnou prezentací žádosti podrobně prostudovat. Příklad: správně vyplněná žádost podaná 15. 3. 2020 se může projednávat nejdříve na zasedání komise 23. 4. 2020. Bližší informace k žádosti a termíny zasedání komise naleznete v sekci Komise pro umění ve veřejném prostoru.

Je potřeba vynaložit  vlastní zdroje pro čerpání dotace z tohoto programu?

Ne, není nutné vždy vynaložit vlastní zdroje. Rezerva pro program UMĚNÍ PRO MĚSTO počítá se 100% plněním realizace uměleckého díla, včetně soutěže a projektové přípravy, z alokované rezervy. Výjimkou jsou náklady na úpravu širšího okolí bez přímé návaznosti na realizaci uměleckého díla (např. úprava parku a zahradnických ploch, komunikací, nesouvisejících architektonických prvků apod.) Kofinancování projektu není vyloučeno, konečné dílo však musí zůstat ve vlastnictví města, resp. v majetku městské instituce.

Je možné čerpat finanční dotaci na opravu uměleckého díla?

V současné době není možné žádat finanční prostředky na restaurování ani na opravy stávajících uměleckých děl ve veřejném prostoru. Finanční dotace z programu je alokována pouze na nově vznikající umělecká díla.

Jsem občan a chtěl bych komisi představit svou ideu nebo podnět k uměleckému dílu ve veřejném prostoru.

Pokud chcete uspět a ideu realizovat, je potřeba si důkladně prostudovat doporučené materiály, které naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. Vaše idea by měla být v souladu s vizí a koncepcí využívání i tvorby veřejného prostoru hl. města Prahy. Následně je nutné se spojit s dotčeným městským investorem (vlastníkem/správcem pozemku, na němž by dílo mělo vzniknout) či jiným městským investorem, který bude celý proces následně organizovat a převezme odpovědnost za budoucí realizaci. Pro bezprostřední konzultaci s Komisí pro umění ve veřejném prostoru je nutné vyžádat si stanovisko městské části k umístění a tématu tohoto záměru.

Možná jste nevěděli (důležité informace):

  • Trvale osazené umělecké dílo je nemovitost vázaná na pozemek. Nemovitost musí mít stejného vlastníka/správce jako pozemek pod ním.
  • Výsledné umělecké dílo podpořené z programu UMĚNÍ PRO MĚSTO musí zůstat ve vlastnictví města (městské části, instituce, investora).
  • Každé umělecké dílo musí mít svého následného správce a zajištěna musí ýt pravidelná péče a údržba.
  • Z programu UMĚNÍ PRO MĚSTO nelze opravovat či restaurovat starší umělecká díla. Je určený primárně pro vznik nových současných uměleckých děl.

Odkazy na jiné stránky

Magistrát Hlavníhího města Prahy
Galerie Hlavního města Prahy
IPR Praha