VYBÍRALKA 2024 - UMĚNÍ PRO VYBÍRALKU

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru programu Umění pro město podpořila v roce 2022 rok mimo jiné také záměr Prahy 14 na dvoufázovou otevřenou projektovou soutěž na návrh uměleckých děl do veřejného prostoru.

Výtvarná soutěž na umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralka vychází ze skutečnosti, že je to poslední pražské sídliště postavené před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek Hlavy V stavebního zákona vyčlenit až 4% z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Na sídlišti Vybíralka proto nenajdeme soudobá umělecká díla. Je zde tedy velký prostor pro současné umělce, kteří by svou tvorbou významně přispěli k revitalizaci sídliště, obohatili místní lokalitu o umělecká díla, která zde dlouhodobě chybí. Místa určená k umístění realizace uměleckých děl vychází z územní studie Vybíralka zpracovaným IPR. Realizace by měla zahrnovat čtyři site-specific umělecká díla v prostoru tzv. plácků na vstupech do klidné části vnitrobloku. Díla by měla tvořit jeden celek, ale zároveň od sebe plácky rozlišit. Cílem je zlepšit a za pomoci uměleckého vstupu dotvořit hierarchicky výše postavená prostranství, zlepšit orientaci na území sídliště, přilákat obyvatele k užívání veřejného prostoru a navrátit tradici umění na sídliště. Vítána je víceúčelovost, variabilita a využitelnost pro různé věkové skupiny.

Více informací o soutěži zde: https://cceamoba.cz/souteze/vyb

!!!Uzávěrka přihlášek 16.9.2022!!!