Otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž na umělecké dílo s vodním prvkem

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru programu Umění pro město podpořila v roce 2020 mimo jiné také záměr Prahy 9 na návrh uměleckého díla  s vodním prvkem do vysočasnkého parku. Soutěž proběhla anonymně a přihlásilo se do ní 29 návrhů.  Porota složená z odborníků na umění a zástupců deváté městské části nejvíce oslovil návrh s názvem Fluvizem od autorského týmu sochaře Dominika Adamce a Marka Kratochvíla. Pomyslné stříbro získal architekt David Balajka s uměleckým prvkem v podobě vodní clony. Třetí místo obsadila idea zvlnění zpevněné části parku a zahalení do vodní mlhy. Autory byli krajinářka Eliška Olšanská a architekt Ondřej Buš. Mimořádnou odměnu získal návrh Vlajkovka a o vlhku a suchu od Vojtěcha Rady.

Výsledky soutěže a vizualice jednotlivých návrhů naleznete zde: https://crea-tura.com/fontanavysocany
Otevřená výzva k nahlédnutí zde: Dětské brouzdaliště a plastika, Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném prostoru Městské části Prahy 9