Umělecko-výtvarná soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla Dívka s kolem

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru programu Umění pro město podpořila v roce 2022 mimo jiné také záměr Prahy 8 na soutěž pro návrh uměleckého díla do veřejného prostoru. 

Městská část Praha 8 vyhlásila jednofázovou otevřenou umělecko-výtvarnou soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla ve veřejném prostoru na území městské části Praha 8 s názvem „Dívka s kolem“. Ve spolupráci s vedením školy ZŠ B. Hrabala vyhlásila v rámci programu „Umění pro město“ veřejnou umělecko-výtvarnou soutěž „Umělecké dílo Dívka s kolem“ s cílem připomenout oběť žačky školy U Zámečku (dnes ZŠ B. Hrabala) Jindřišky Novákové, popravené německými okupanty 24. 10. 1942 a zároveň přenést současné formálně neomezené umění do veřejného prostoru a do povědomí široké veřejnosti nejen v Praze 8. Výtvarné dílo by mělo, kromě další připomínky hrdinů operace Anthropoid, vzdát hold i všem ženám a dívkám, které podporovaly odboj a zaplatily za to cenu nejvyšší.

Praha 8 vybrala vítěze umělecko – výtvarné soutěže, ze které vzešel návrh na nové umělecké dílo Dívka s kolem. Libeňská škola byla pro umístění pomníku vybrána proto, že ji mladá odbojářka navštěvovala jako žačka. Autor vítězného návrhu Lukáš Vágner vycházel dle svých slov z dobových pramenů historie dívky s kolem, jakým způsobem se to stalo. „Má to několik rovin. Jedna z rovin je, že jsem sám aktivním cyklistou, takže je pro mě cyklistika velice blízký element a to, jak odvážně se ta dívka zachovala, jakým způsobem to kolo bylo zničené, takže ti nacisté tu věc nikdy nenašli, to byl velice silný moment," řekl Lukáš Vágner,Na instalaci uměleckého díla, které má připomínat památku Jindřišky Novákové, bude navazovat také revitalizace prostranství před základní školou Bohumila Hrabala. V místě školního hřiště se obj eví další umělecké dílo, které navrhnou sami školáci v soutěži. 

V úterý 4. září 2022 proroběhlo slavnostní odhalení uměleckého díla. Video z této události naleznete níže:

 

Podklady umělecko-výtvarné soutěže Dívka s kolem: https://ezak.praha8.cz/contract_display_404.html