Pocta Geometrii

V trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK byla 6. 5. 2021 slavnostně odhalena plastika akad. sochaře Stanislava Kolíbala. Dílo vybrala odborná komise ve vyzvané soutěži v rámci programu Umění pro město za spolupráce Galerie hlavního města Prahy a MFF UK.

V roce 2020 slavnostně otevřela Matematicko-fyzikální fakulta UK ve svém trojském areálu zcela nový pavilon IMPAKT, který vznikl na základě studie Ing. arch. Jana Jaroše. Budova organicky doplnila celý komplex, původně navržený Karlem Pragerem ve stylu modernistického urbanismu. Souběžně s výstavbou IMPAKTU rozvíjelo vedení MFF UK záměr obohatit trojský areál o uměleckou instalaci. V loňském roce proto započala jednání s Galerií hlavního města Prahy, jejichž předmětem byla právě spolupráce na přípravě a realizaci současného uměleckého díla pro trojský areál v rámci programu Umění pro město.  GHMP poskytla v rámci spolupráce své odborné síly a připravila koncepci uzavřené soutěže, ve které vyzvala k účasti vybrané umělkyně a umělce napříč generacemi – Lubomíra Čermáka, Stanislava Kolíbala, Matouše Lipuse, Richarda Loskota, Iva Loudu, Dagmar Šubrtovou a Dianu Winklerovou.

Komise se nakonec shodla na realizaci sochy akad. sochaře Stanislava Kolíbala s názvem Pocta geometrii odkazující na spojení umění, architektury a vědy. Kolíbalova práce obsahuje vedle přísného geometrismu abstraktních kompozic a promyšlených matematických proporcí i určitý metafyzický rozměr. Jde o kompozici čtverců, trojúhelníku, silné diagonály a půlkruhu. Tyto prvky se pomocí různých doplňků spojují v jeden celek, jenž se v pohledech z různých stanovišť proměňuje. Zvolený materiál, nerezová povrchově tmavě patinovaná ocel, bude dobře odolávat venkovním podmínkám. Zároveň odkazuje k barvě užité na fasádě pavilonu IMPAKT.

Sochař Stanislav Kolíbal ve své průvodní zprávě napsal:  "Geometrií se zabývám už desítky let. Celé své dětství a mládí jsem prožil v prostředí samých konstrukcí, ať šachet nebo železáren. Proto jsem se zajímal v krajině více o mosty, a vůbec ten umělý svět vytvořený lidskou myslí, než o samotnou přírodu. Ovšem systematičnost v používání geometrie začíná od chvíle, kdy jsem se věnoval spolupráci s architekty. V moderním umění se často objevuje třeba holý čtverec nebo kruh. Patrně proto, že jsou samy o sobě krásné. To však není moje cesta. Neobdivuji tyto tvary pro jejich krásu, nýbrž pro možnost dosáhnout pomocí nich vyjádření své myšlenky, nebo novotvar, jenž neznáme z naší optické zkušenosti."

Umělecké dílo je pojato jako dočasné, ve veřejném prostoru a v běžných venkovních klimatických podmínkách však bude exponováno po dobu minimálně 5 let. K proběhlé soutěži je připravena venkovní výstava, na které bude možné shlédnout všechny předložené návrhy. Výstava bude před pavilonem IMPAKT zahájena se začátkem nového akademického roku 2021–2022.

Soutěž na umělecké 3D dílo v areálu MFF UK u nového fakultního pavilonu IMPAKT v Praze

Soutěž na umělecké 3D dílo v areálu MFF UK u nového fakultního pavilonu IMPAKT v Praze

Více informací