OPEN CALL - Holubník / The Žižkov Dovecote

Výsledky OPEN CALL

Zobrazit výsledkový list

1. místo  Karolína Munková a Paulína Závacká
2. místo  Tomáš Hoffman a Filip Zeman
3. místo  Barbora Žentelová a Jakub Marek
Zvláštní ocenění komise Sára Gottsteinová, Natálie Sýkorová a Matyáš Zeman
  Studio Gojo - Jan Vagaday, Nicolas Prokop, Vojtěch Chmelař

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyhlašujeme otevřenou výzvu na návrhy a realizaci na umělecké ztvárnění prvního městského holubníku v parku Vítkov. Regulace holubí populace ve městě je problém, který řeší každá městská část. Často se přistupuje k neetickému odchytávání holubů a jejich následnému plynování. Vedení městské části Praha 3 od tohoto řešení ustoupilo, ale problém přemnožené holubí populace nemizí. Nejlepší alternativou konvenční regulace populace se zdá zřizování městských holubníků, které fungují ve městech po celém světě, v hojném počtu pak například v Německu. V některých případech se nejedná pouze o dřevěnou konstrukci, ale o sofistikovaná umělecká a architektonická díla. V rámci programu Umění pro město jsme se rozhodli ve spolupráci s městskou částí Praha 3 uspořádat otevřenou výzvu na umělecké ztvárnění městského holubníku v parku Vítkov.

KOMU JE VÝZVA URČENA:
●       Umělcům a umělkyním, architektům a architektkám, designérům a designérkám a uměleckým skupinám.
●       Výzva je neanonymní a otevřená všem.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE: podzim 2021 (ideálně 4. 10. 2021 na mezinárodní den zvířat, ale není podmínkou)
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Vyhlášení výzvy: 3. 5. 2021
Uzavření výzvy – odevzdání přihlášek: 8. 7. 2021 (do 24.00 hodin)
Vyhlášení výsledků: 21. 7. 2021
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na: umenipromesto@ghmp.cz a anna.gumplova@ghmp.cz
Skrze email si můžete domluvit také osobní konzultaci nebo žádat upřesnění podmínek či pomoc při finalizaci prezentace. 

Komise na hodnocení návrhů a výběr realizace byla jmenována ve složení:
Nezávislá část:
Ing. arch. Kateřina Vídenová (řádná členka komise) / MgA. Anna Kozová (náhradnice)
MgA. Pavel Karous Ph.D. (řádný člen komise) / Jiří Cmunt (náhradník)
Mgr. Lukáš Viktora (řádný člen komise) 

Závislá část:
Městská část Praha 3: Jan Bartko (řádný člen komise) / Mgr. Pavel Křeček (náhradník)
Galerie hlavního města Prahy: Marie Foltýnová Ph.D. (řádná členka komise) /Anna Gümplová (náhradnice)

Více informací níže v dokumentech ke stažení!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPEN CALL  

The program Arts for city hereby makes the first open call for projects and artistic realization of the city dovecote in the Vítkov Park.The regulation of the pigeon population in the city is a problem faced by all city districts. Pigeons are often caught and then gassed unethically. The town hall of City District Prague 3 abandoned this procedure but the issue of the overpopulation of pigeons remains. The best alternative of the usual regulation ways is probably the establishment of city dovecotes, as seen in cities around the world, for example in Germany. Sometimes, a dovecote isn’t merely a wooden structure but a sophisticated works of art and architecture. Program Arts for the city decided, in cooperation with the City District Prague 3, for an open call for the artistic realization of the city dovecote in the Vítkov Park.
 
TARGET AUDIENCE OF THE CALL:
●       Artists, architects, designers, and art groups.
●       The call is non-anonymous, open to everyone.
ESTIMATED DATE OF REALIZATION: Autumn 2021 (the best option is October 4, the World Animal Day) 
IMPORTANT DATES:
Announcement of the call: May 3, 2021
Deadline for proposals: July 8, 2021 (until midnight)
Announcement of the results: July 21, 2021
CONTACT INFORMATION:
In case of any questions, please feel free to contact us at umenipromesto@ghmp.cz or anna.gumplova@ghmp.cz
Via e-mail, you can also arrange for a personal consultation or ask for details regarding the conditions, or for assistance in making the presentation.