Soutěž na realizaci uměleckého díla připomínající osobnosti Jiřinu Haukovou a Jindřicha Chalupeckého

Odkaz uměleckého páru Jiřina Hauková – Jindřich Chalupecký připomene originální dílo. Soutěž o návrh instalace ve veřejném prostoru vyhrál hybridní billboard, který bude kombinací citátů básnířky a teoretika umění vytvářet zcela nové texty. Výsledky unikátní soutěže podpořené z magistrátního programu Umění pro město schválila Rada MČ Praha 10. V parku pojmenovaném po obou osobnostech se dílo objeví v roce 2022. 

V konkurenci dalších takřka třiceti návrhů oslovil porotu (složenou z odborníků na umění a zástupců desáté městské části) nejvíc ten od autorského týmu Vojtěch Tecl, Tereza Brussmannová, Adam Šustek a Jakub Rajnoch (umělci) a Savka Marenić (architektka). „Propojením těchto dvou osobností (Haukové a Chalupeckého) se rodí nekonečné variace inteligentního generovaného textu. Vymýšlí ho systém neuronové sítě, vyučovaný všemi dostupnými texty a archiváliemi, které po sobě oba autoři zanechali. Vzniká sloučení dvou přístupů k tvorbě psaného textu, a vytváří tak novou nesmrtelnou poezii a myšlenky, které se stále aktualizují,“ stojí v anotaci návrhu nazvaném jednoduše „Spolu“. „Jak lépe vzdát hold mistrům textu, než samotnými texty?“ ptá se řečnicky David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro školství a kulturu. „Propojení moudrých slov obou velikánů je jednak symbolické vzhledem k jejich životnímu spojení, jednak inovativní a originální,“ doplňuje David Kašpar.  „Díky důkladné přípravě a času, které všechny členky a členové poroty návrhům věnovali, jsme došli k výsledku během pouhých dvou, byť intenzivních dnů. Koncept vítězného návrhu je z mého pohledu velice zdařilý komplexně, s konkrétním odkazem k osobnosti a práci básnířky Jiřiny Haukové a teoretika umění Jindřicha Chalupeckého,“ říká předseda poroty Tomáš Vaněk, umělec a rektor Akademie výtvarných umění v Praze. Dalšími nezávislými členy poroty byli Karina Kottová (ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, kurátorka a teoretička současného umění), Milan Houser (umělec, do roku 2019 děkan a nyní proděkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně) a Edith Jeřábková (kurátorka, teoretička a historička umění).

Z návrhů, které byly po celou dobu rozhodování drženy v anonymitě, porota vybrala a finančně ocenila tři nejlepší. Pomyslné stříbro získal architekt Radek Talaš s památníkem v podobě typografického symbolu hvězdičky, která je automaticky natáčena směrem ke slunci. Třetí místo obsadila idea zvednutí všední části parku a jeho vykrojení, jež současně počítá s revitalizací okolního prostoru. Autorem bylo Studio COSMO v sestavě Tereza Kabelková, Jiří Kabelka, Marie Kubátová a Petr Moschner. 

Jednalo se o první soutěž obdobného typu, kde zadavatelem by byla městská část a investorem hlavní město Praha. „A aby těch primátů nebylo málo, probíhala soutěž s ohledem na aktuální opatření kompletně on-line, bez tištěných materiálů. Jsme rádi, že se porotě podařilo pracovat soustředěně a že jsme (s nadsázkou) zmírnili její dopad na životní prostředí. Nejdůležitější pro nás ovšem je, že byl transparentním procesem a v názorovém souznění porotců vybrán výborný návrh. Přejeme autorům i Praze 10 jeho úspěšnou realizaci,” shrnuje Igor Kovačević ze společnosti CCEA MOBA (Centrum pro středoevropskou architekturu), která soutěž organizačně zajišťovala.

V současné době probíhají jednání s vítězi o uzavření smlouvy na realizaci samotného díla. Celkové investiční náklady na jeho pořízení jsou 4,8 milionu korun a hrazeny budou z programu hl. m. Prahy Umění pro město.  „Těší mě, že se Haukové a Chalupeckému, jejichž život byl dlouhodobě svázán s pražskými Vršovicemi, dostane pocty nikoli ve formě klasického pomníku nebo pamětní desky, ale současné instalace, nebo dokonce intervence. Myšlenkový odkaz této dvojice je stále živý, a podobně živé bude také dílo, které jej připomíná. Automaticky generované texty vycházející ze skloubení poezie Haukové a teoreticko-esejistických textů Chalupeckého budou asi nabírat mnoho rovin, od té vážnější přes humornou až k absurdní,“ prohlašuje Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, kurátorka a teoretička současného umění.

Umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10
Předmětem soutěže bylo najít nejlepší umělecké ztvárnění pocty Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého mezi ulicemi Vršovickou a U Vršovického nádraží na Praze 10. Cílem soutěže bylo najít pro městskou část Praha 10 partnera pro vytvoření kvalitní soudobé umělecké instalace ve veřejném prostoru, a to v souladu s pravidly danými Programem Umění pro město.