V areálu Nuselského pivovaru bude stát pomník generála Kutlvašra. O jeho podobě rozhodne umělecká soutěž

Společnost Penta Real Estate vyhlásila uměleckou soutěž, z níž vzejde nejvhodnější podoba pomníku, který připomene odkaz a hrdinství generála Kutlvašra. Dílo vznikne ve veřejném prostranství rezidenční čtvrti, která vzniká v areálu bývalého Nuselského pivovaru. Vítěze soutěže vybere odborná porota na konci června 2024.

V nově vznikající čtvrti v areálu bývalého Nuselského pivovaru v Praze má vzniknout pomník generála Karla Kutlvašra, legendárního důstojníka Československých legií v Rusku, později velitele Pražského povstání. Kutlvašr se po únoru 1948 stal obětí komunistického režimu a byl vězněn až do amnestie v roce 1960. Na sklonku svého života pracoval v Nuselském pivovaru jako hlídač a noční vrátný. Pomník, jehož podoba bude hledána v umělecké soutěži, má za cíl důstojně připomenout odkaz generála Kutlvašra, především témata hrdinství a lidství.

„„Zeptejte se svých dětí, jestli jim ve škole vyprávěli o generálu Kutlvašrovi. Jde o jednu z klíčových osobností českých dějin ve 20. století. Výrazně se zasloužil o to, že žijeme ve svobodné zemi, a jeho jméno nesmí být zapomenuto, podobně jako v případě hokejistů vězněných komunistickým režimem, po nichž jsme nedávno pojmenovali nové ulice na Nové Waltrovce,“ říká David Musil, zástupce generálního ředitele společnosti Penta Real Estate.

Soutěž bude dvoufázová – zájemci o účast musí podat své koncepty pomníku do 18. 4. 2024. Následně porota vybere až sedm konceptů, které autoři rozpracují ve druhé fázi do podrobnějšího návrhu. Finální podobu pomníku bychom měli znát v červnu 2024, kdy porota vybere vítěze soutěže. Realizace díla se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2025. 

Soutěžní porota je složená jak ze zástupců zadavatele, městské části Praha 4, hlavního města a autorů revitalizace pivovaru ze CMC Architects, ale i odborníků z řad umělců architektů. Předsedkyní poroty se stala kurátorka Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy. V porotě zasedne také sochař Tomáš Džadoň, kurátoři Ondřej Horák a Jiří Ptáček, architekt a bývalý děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura a Linda Obršálová ze studia M2AU. Soutěžní návrhy budou posuzovat také odborníci poroty – Martin Špičák z Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha, vojenský historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík a praprasynovec generála Kutlvašra Pavel Švec. 

Soutěž byla připravována ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 a Galerií hlavního města Prahy. Organizátorem soutěže je plánovací kancelář ONplan lab.

Někdejší Nuselský pivovar prochází celkovou revitalizací, jejímž investorem je Penta Real Estate. Areál po dokončení nabídne nejen novou rezidenční zástavbu, ale i občanskou vybavenost soustředěnou především v budovách historického pivovaru a veřejná prostranství. Právě na centrálním náměstím na křížení hlavních pěších tras bude umístěn pomník generála Karla Kutlvašra. Autorem projektu rezidenční zástavby jsou Chybik + Kristof, revitalizace historických budov probíhá podle návrhu CMC Architects.

Podrobné informace o soutěži jsou dostupné na https://www.onplanlab.com/souteze/umelecka-soutez_pomnik-generala-kutlvasra-v-nuselskem-pivovaru/.

„„Investice do umění a soutěže na nová umělecká díla budou do budoucna běžnou součástí všech našich velkých projektů. Chceme tím ještě více pozvednout kvalitu námi stavěných budov i veřejných prostranství kolem nich a zároveň tím vytvořit příležitosti pro nejlepší umělce z Česka i zahraničí,“ dodává David Musil.

Tisková zpráva – V areálu Nuselského pivovaru bude stát pomník generála Kutlvašra. O jeho podobě rozhodne umělecká soutěž