Sochy pro skatepark Řeporyje

Projekt: Volnočasový areál Řeporyje
Investor: MČ Praha Řeporyje, Praha 13 ; MHMP
Generální dodavatel: Mystic Constructions s.r.o.
Architekti: U / U Studio s.r.o.
Subdodavatel: Gardenline s.r.o.
Sochy: Čestmír Suška, Lukáš Rais
Dotace pro umění: Umění pro město
Lokalita: ulice Tělovýchovná, Řeporyje
Realizace: 9/2022

Téma kvalitních městských veřejných prostor, přinášejících variabilitu využití pro různé věkové a sociální skupiny, je v současnosti aktuální více než kdy předtím. Kvalita a bezpečnost prostředí je přímo úměrná spokojenosti obyvatel města a způsob jakým trávíme svůj volný čas je stále důležitějším faktorem pro celkovou psychickou pohodu v tomto stále se zrychlujícím světě kolem nás.

Na základě impulzu a potřeby místních obyvatel vznikl v Řeporyjích Volnočasový areál, který je určen všem věkovým kategoriím, a ne jenom obyvatelům této městské části. Brownfield, nacházející se vedle uměleckého centra BUBEC, se proměnil na areál, který se stává významným společenským centrem MČ Praha Řeporyje a místem, kde dochází k propojení sportu a kultury.

Návrh obsahuje galerii, skatepark, parkour, pumptrack, letní kino a dřevěná podia pro provádění kulturních akcí, a to vše je spojeno do jednoho fungujícího celku. Mobiliář svou materialitou respektuje sochy, které navrhli přední čeští umělci. V prostoru jsme také umístili nové veřejné osvětlení, nabíjecí sloupky a pítko, což by podle nás mělo být na podobných místech standardem. Zároveň je areál snadno průchozí a dobře napojen na své okolí. Počítá se i s rozšířením areálu, například návrh parkouru umožňuje budoucí výstavbu zázemí.

Zrušením oplocení a zcela otevřením areálu se věří v sociální bezpečnost a v inkluzi sociálních vrstev a jednotlivých sportovních funkcí. V areálu přibylo nové veřejné osvětlení (prostor se může používat i ve večerních hodinách), nabíjecí sloupky a pítko. Bezpečný pruh pro pěší skrz celý pozemek tvoří diagonálu od uměleckého centra BUBEC do centra obce. Areál je dobře propojen sítí cest a zpevněných ploch. Pobytové schody ve svahu nabízí výhled na celý areál v pozadí s malebným Dalejským údolím.