Otevřená výtvarná soutěž na výtvarné dílo na vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Městská část Praha 3 vyhlásila otevřenou výtvarnou soutěž, jejímž cílem bylo vybrat autora výtvarného díla, které oživí vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Výtvarnou soutěž i případnou realizaci vítězného návrhu bude financovat hlavní město prostřednictvím programu Umění pro město. V návaznosti na revitalizaci Tachovského náměstí, která začne ještě letos a skončit má příští rok, zamýšlí městská část oživit prostor vyústění Žižkovského tunelu výtvarným dílem, které by bylo instalováno na plochách lemujících jeho vyústění z Karlína na Tachovské náměstí.

Probíhající revitalizace Tachovského náměstí by měla být završena instalací uměleckého díla. Chodce a cyklisty by v prostoru vyústění Žižkovského tunelu mohlo doprovodit zrcadlení světla. Městská část Praha 3 zveřejnila výsledky otevřené výtvarné soutěže na výústění Žižkovského tunelu v rámci revitalizace Tachovského náměstí, která byla financována programem hl. m. Prahy Umění pro město.

Jde o koncept Víta Šimka z Atelieru HRA, který vzešel z otevřené výtvarné soutěže a je nyní nejblíže realizaci. Všechny soutěžní návrhy budou od 6. června vystaveny v Infocentru Prahy 3. Porota tvořená nezávislými odborníky a zástupci městské části vloni v prosinci ve výtvarné soutěži vyhodnocovala celkem dvě desítky návrhů. Vítězem se stal návrh s názvem Trubka, pod kterým byli podepsáni autoři ze Studia Polytonal (Jiří Deyl, Tran Anh Tuan, Adam Zajaček). Tento koncept pracoval s vodními a světelnými prvky. Jak se ale během následného jednání zástupců Prahy 3 s autory ukázalo, realizace vodních prvků by v daném místě byla technicky obtížně proveditelná.    

„Navzdory oboustranné snaze se nám společně s autory vítězného návrhu nepodařilo najít alternativní řešení, které by neobsahovalo vodní prvky. Vítěz se nakonec rozhodl přenechat realizaci uměleckého díla autorovi, který v soutěži se svým návrhem skončil na druhém místě,” říká Pavel Křeček, radní Prahy 3 pro oblast kultury a závislý člen poroty. Městská část tak bude jednat s druhým v pořadí v rámci výtvarné soutěže. Tím je Vít Šimek z Atelieru HRA, který na návrhu spolupracoval s Karolínou Hausenblasovou. Koncept je založen na práci se světlem, což zajišťují zrcadlové stěny podél vyústění Žižkovského tunelu. Technicky by měly být tvořeny nerezovým leštěným plechem.

 „Návrh si klade za cíl vytvoření permanentního, interaktivního uměleckého díla, které se stane součástí veřejného prostoru Tachovského náměstí. Zrcadlové stěny dostávají do jinak poměrně úzkého koridoru klesajícího k tunelu více světla, prostoru a dynamiky. Dílo interaguje s člověkem přicházejícím z Karlína stejně tak jako s chodcem či cyklistou přijíždějícím z opačného směru,” popisuje umělecký záměr autor návrhu Vít Šimek.

„Musíme se nyní domluvit s autorem návrhu na jeho dopracování, následně je nezbytné zajistit financování samotné realizace díla. Potřebné finance chceme získat z magistrátního programu Umění pro město, z něhož byly čerpány prostředky již pro samotnou výtvarnou soutěž. Cena díla by neměla překročit částku 3,5 milionu korun,” doplňuje radní Pavel Křeček.

Očekává se, že k dokončení revitalizace Tachovského náměstí dojde na přelomu letošního a příštího roku. Bude-li vše probíhat bez problémů, vyústění Žižkovského tunelu by se uměleckého díla mohlo dočkat v první polovině roku 2024. Všechny návrhy z výtvarné soutěže budou už brzy k vidění v prostorách Infocentra Prahy 3. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 6. června od 18 hodin, expozice pak bude přístupná do 30. června 2023.